Peuterspeelzaal Vindingrijk

Peuterspeelzaal Vindingrijk

Algemeen

De peuterspeelzaal is onderdeel van openbare basisschool Vindingrijk. De uitvoering wordt door Kindercentrum de Schaapskooi (SKS) gedaan. De speelzaal is gehuisvest in een apart lokaal naast de basisschool en beschikt over een apart afgezet buitenspeelterrein met een glijbaan en een zandbak. De peuterspeelzaal biedt opvang aan kinderen tussen 2 en 4 jaar op alle ochtenden. Er is plaats voor 16 kinderen per dagdeel.

Deze voorziening biedt de mogelijkheid van spelend leren en lerend spelen, waarbij alle ontwikkelingsgebieden in een doorgaande speel-leerlijn aan de orde komen. De leiding van de peuterspeelzaal zorgt samen met de leerkrachten van de school voor een veilig en vertrouwd pedagogisch klimaat en maken daarbij gebruik van elkaars competenties. Er worden gezamenlijke thema's gebruikt.
Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Kindercentrum de Schaapskooi via https://www.kcdeschaapskooi.nl, tel. 0182-571373 of u kunt een inschrijfformulier in de speelzaal of op school ophalen en invullen. Een indicatie van de kosten vindt u hier.
 

Openingstijden

 De peuterspeelzaal  is geopend:
van maandag t/m vrijdag van 8:30 uur - 12:00 uur.

U kunt zelf bepalen hoeveel ochtenden uw kind naar de peuterspeelzaal komt.
Gedurende de vakanties van basisschool Vindingrijk is de peuterspeelzaal gesloten.

De VVE wordt aangeboden voor gemiddeld 16 uur per week.
 

VVE/Piramide

Programma 'Piramide' 
Op de peuterspeelzaal wordt thematisch gewerkt aan de hand van het programma Piramide, waarmee een goede aansluiting gevonden wordt bij de belevingswereld van de kinderen.
Vijf keer per jaar wordt een thema aangeboden gedurende acht weken. Op die manier is er voldoende ruimte om het thema tot z'n recht te laten komen.
 
VVE
Om kinderen te ondersteunen die door hun opvoeding of omgeving onvoldoende voorbereid zijn op het leren op school wordt de mogelijkheid van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) geboden. Kinderen moeten de mogelijkheid krijgen om hun talenten te ontwikkelen met name door hun taal- (en reken)vaardigheden te vergroten, maar ook door het vroegtijdig opsporen van achterstanden op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden.

Door VVE worden deze kinderen voorbereid op de basisschool. Dit gebeurt o.a. door middel van het aanbieden van het piramideprogramma, gedurende gemiddeld 16 uur per week, eventueel aangevuld met een programma gericht op opvoedondersteuning voor ouders.
 

Informatieboekje

Het informatieboekje van de peuterspeelzaal, waarin u alle voor u van belang zijnde zaken aantreft, vindt u hier