Aanmelden

Aanmelden

Hoe verloopt een inschrijving?

Aanmelden van nieuwe leerlingen is het hele jaar mogelijk. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directie door een mail te sturen naar  d.vanrijn@stichtingklasse.nl of telefonisch: 0182-583065 (ook Whatsapp).


Belangrijk bericht over beschikbare plekken:
28 augustus 2023 UPDATE

--
2023-2024:
- Er is géén plek meer in onze groep 9 (nieuwkomers). Wel raad ik u aan om de gegevens naar ons te verzenden, zodat wij de leerlingen op de wachtlijst kunnen plaatsen. Waarschijnlijk zijn er rond de herfst- en kerstvakantie 2023 weer nieuwe plekken beschikbaar.
- Voor de reguliere groepen 1-8 hebben wij voldoende plek beschikbaar.


2024-2025:

Voor alle klassen hebben wij voldoende plek beschikbaar

2025-2026:

Voor alle klassen hebben wij voldoende plek beschikbaar
 
 

Stap 1: Gesprek en rondleiding 

Tijdens dit oriëntatiegesprek krijgt u informatie over de school. Indien u hierna besluit uw kind op Vindingrijk naar school te laten gaan, vult u een aanmeldformulier in en levert dit in bij de school of via de mail.
 

Stap 2: Aanmelden

U kunt onderstaand formulier downloaden en invullen als u uw kinderen wilt aanmelden op Vindingrijk. Het formulier mag per mail naar d.vanrijn@stichtingklasse.nl of per post t.a.v. Debby van Rijn. Meestal gaat er een kennismaking vooraf aan een aanmelding. Heeft u nog geen kennismaking gehad? Kijk dan bij "Kennismaken" hoe u dat het beste kunt doen!

Aanmeldformulier - Vindingrijk 2023-2024
 

Stap 3: Inschrijven

Indien uw kind op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf zit wordt er contact opgenomen om informatie over uw kind op te vragen. Bij leerlingen die tussentijds wisselen van school zullen wij altijd vragen of wij contact op mogen nemen met de huidige school van uw kind(eren). Pas na contact met de huidige school besluiten wij kinderen wel of niet in te schrijven. Na inschrijving vragen wij, bij zij-instromers, een onderwijskundig rapport op.
Wanneer uw kind definitief wordt ingeschreven ontvangt u van ons een bevestiging per mail. Wanneer uw kind niet wordt ingeschreven wordt dit kenbaar gemaakt middels een gesprek.
 

Stap 4: Wennen 

Enige tijd voordat uw kind 4 jaar wordt, nodigt de groepsleerkracht van groep 1-2 u uit om een afspraak te maken voor een eerste kennismaking, na schooltijd. De leerkracht laat uw kind de klas zien en spreekt met u een aantal wen-ochtenden af, zodat uw kind alvast een kijkje kan nemen bij ons op school. De eerste schooldag is in principe de eerste dag na de vierde verjaardag.

Wanneer kinderen gedurende hun basisschoolperiode instromen van een andere school, kunnen er in overleg ook afspraken gemaakt worden om te wennen en kennis te maken.

 

Stap 5: Starten

Hoera, uw kind is vier jaar of afscheid genomen van de oude school en mag starten bij ons op school. Welkom en veel plezier!