Waar we voor staan

Waar we voor staan

Vindingrijk staat voor goed onderwijs. We richten ons onderwijs in vanuit 3 pijlers, deze staan hieronder verder uitgewerkt.

Veiligheid, waardering en respect

We waarderen de ander om wie hij of zij is, ongeacht niveau of achtergrond. Door oprecht te luisteren en oog te hebben voor elkaar voelt ieder kind zich veilig en gezien hier op school. We zorgen voor een school waar kinderen met plezier naartoe gaan en enthousiast over vertellen thuis.
 

Actief, onderzoekend leren

We maken kinderen nieuwsgierig naar wat we de wereld te bieden heeft. Hier op school zijn ze actief bezig met hun eigen - leerproces en gaan ze op zoek naar antwoorden op hun vragen. Ze leren ervaren wat voor hen belangrijk is, ontdekken en ontwikkelen hun talenten en leren deze te benutten.
 

Toekomstgericht onderwijs

We spelen in op de toekomst en leren kinderen belangrijke vaardigheden zoals creatief denken, samenwerken, werken met de computer, problemen oplossen en jezelf kunnen uiten en presenteren. Kinderen kunnen zo met vertrouwen aan het voortgezet onderwijs beginnen