Plusklas

Plusklas

OBS Vindingrijk is een plek voor elk kind. Dit betekent dat wij niet alleen oog hebben voor kinderen die wat meer moeite hebben, maar ook oog hebben voor kinderen waarbij het leren gemakkelijk gaat. Vanuit de visie dat wij het beste onderwijs aan ieder kind van Vindingrijk willen geven hebben wij een plusklas in de school.
 

De (bovenschoolse) plusklas

Elke donderdag en vrijdag is er in de ochtend een bijzondere groep bij ons op school. De bovenschoolse plusklas. 
Deze klas bestaat uit allerlei leerlingen van Stichting Klasse scholen die in aanmerking komen voor de plusklas. Gezien deze klas bij ons op Vindingrijk plaatsvindt, maken wij hier ook graag gebruik van.
De plusklas is speciaal voor leerlingen uit groep 5-6 of 7-8 die extra uitdaging en verdieping aankunnen. De lessen worden gegeven door twee gespecialiseerde leerkrachten rondom meer- en hoogbegaafdheid en kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.
Aanmelden voor de plusklas kan niet, leerlingen kunnen hieraan meedoen wanneer de leerkracht/intern begeleider dit aangeven. Ouders zijn altijd op de hoogte van wanneer een kind deelneemt aan de plusklas.