Taalklassen - groep 9 & de schakelklas

Taalklassen - groep 9 & de schakelklas

In een wereld van verschillen zoeken wij naar de overeenkomsten. Vanuit deze mooie visie hebben wij op school twee bijzondere klassen ingericht waar wij erg trots op zijn:
 

De nieuwkomersgroep - groep 9

In onze school hebben wij een extra groep, groep 9. Deze groep bestaat uit maximaal 16 leerlingen die minder dan één jaar in Nederland zijn en de taal nog niet spreken. Binnen 40 weken worden deze kinderen zo goed mogelijk opgeleid zodat zij na dit jaar een goede plek kunnen vinden in het regulier basisonderwijs. 
De gespecialiseerde leerkrachten hebben kennis over meertaligheid, traumasensitief lesgeven en nieuwkomersonderwijs. Kinderen in deze klas komen fulltime naar school en zitten de gehele week in deze klas. 
Aanmelden voor groep 9 kan middels de stappen beschreven op onze pagina 'aanmelden'.
 
Per 21 augustus hebben wij weer enkele plekken in onze nieuwkomersklas. Interesse? Stuur dan een bericht naar d.lammerinks@stichtingklasse.nl

De schakelklas

Naast onze reguliere groepen, hebben wij op school ook drie schakelklassen. Een schakelklas bestaat uit een groepje leerlingen die wat extra begeleiding nodig hebben in de Nederlandse taal. De kinderen uit de schakelklas zitten bij ons in groep 1-8 en gaan drie keer per week naar de schakelklas toe voor activiteiten en lesjes.
De schakelklas wordt gegeven door een gespecialiseerde leerkracht rondom NT2 onderwijs en meertaligheid.
Aanmelden voor de schakelklas kan niet, leerlingen kunnen hieraan meedoen wanneer de leerkracht/intern begeleider dit aangeven. Ouders zijn altijd op de hoogte van wanneer een kind deelneemt aan de schakelklas.