Formulieren aanvragen verlof

Formulieren aanvragen verlof

Als u verlof wilt aanvragen voor gewichten omstandigheden, zoals een bruiloft of een begrafenis, gebruikt u Formulier vrijstelling schoolbezoek andere gewichte omstandigheden (geen vakantie).pdf

Als u vanwege uw werk geen vrij kan nemen in bepaalde perioden, en u wilt buiten de schoolvakanties op vakantie, gebruikt u Formulier vrijstelling schoolbezoek vakantie buiten schoolvakantie.pdf. Hier moet een werkgeversverklaring aan toegevoegd worden.

De formulieren moeten tijdig worden ingeleverd bij de directie