Onderzoekend leren

Onderzoekend leren

We stimuleren kinderen om actief te leren. We prikkelen hun nieuwsgierigheid en motiveren ze om zelf op zoek te gaan naar de antwoorden op hun vragen. Zo krijgen ze inzicht in hun eigen leerproces en ontwikkelen zich zelfstandig richting de toekomst.

Doorgaande lijn

Bij onze kleuters beginnen de kinderen al spelend en ontdekkend te leren. Wij zorgen voor een doorgaande lijn, en benutten de nieuwsgierigheid van onze leerlingen ook in de hogere groepen. Wij werken met de methode Blink, die wereldoriëntatie geïntegreerd en thematisch aanbiedt. De kinderen leren onderzoeksvragen te stellen, informatie op te zoeken en te verwerken, en het eindresultaat te presenteren.