Vreedzame School

Vreedzame School

Vreedzame school 

Vindingrijk is een Vreedzame school. In alle groepen wordt veel aandacht besteed aan sociaal-emotionele vorming. Wij vinden het belangrijk dat kinderen respectvol met elkaar omgaan en dat ze leren om zelf conflicten op te lossen. Naarmate de kinderen ouder worden zien we hun verantwoordelijkheid groeien. Aan het einde van de basisschool zijn het kinderen die op sociaal-emotioneel gebied stevig in hun schoenen staan! 

Meer info
Dat wij een vreedzame school zijn houdt in dat wij een programma gebruiken voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Wij beschouwen de klas en de school als een leefgemeenschap. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. De Vreedzame School is een succes. Evaluatie van de gegevens van de Veiligheidsthermometer laat zien dat scholen die met De Vreedzame School werken een duidelijke toename van het gevoel van veiligheid in en om de school realiseren. Wekelijks vinden in alle groepen lessen plaats vanuit de Vreedzame School. Gedurende het schooljaar komen er 6 thema's aan de orde die schoolbreed worden opgepakt. Daarnaast hangt in elke klas  een anti-pestcontract. Dit contract wordt in het begin van het schooljaar door de kinderen samen met de leerkracht opgesteld en ondertekend door alle kinderen van de klas. Lees verder op https://vreedzaam.net/