Onderzoekend leren

Onderzoekend leren

We stimuleren kinderen om actief te leren. We prikkelen hun nieuwsgierigheid en motiveren ze om zelf op zoek te gaan naar de antwoorden op hun vragen. Zo krijgen ze inzicht in hun eigen leerproces en ontwikkelen zich zelfstandig richting de toekomst.
 

Doorgaande lijn

Bij onze kleuters beginnen de kinderen al spelend en ontdekkend te leren. Wij zorgen voor een doorgaande lijn, en benutten de nieuwsgierigheid van onze leerlingen ook in de hogere groepen. Wij werken met de methode Blink, die wereldoriëntatie geïntegreerd en thematisch aanbiedt. De kinderen leren onderzoeksvragen te stellen, informatie op te zoeken en te verwerken, en het eindresultaat te presenteren.
 

Hoe we dit waarmaken

Het onderzoekend leren doen wij volgens een cyclus met 4 fasen:

VERWONDEREN
De verwondering en nieuwsgierigheid van kinderen wordt gestimuleerd door objecten en verschijnselen aan te bieden die uitdagen en motiveren om te gaan ontdekken.

VERKENNEN
Kinderen doen indrukken op, halen en wisselen ze ervaringen uit. Dit roept vragen, ideeën en voorspellingen op. Kinderen leren zo van elkaar.

ONDERZOEKEN
Kinderen maken een plan over wat ze in het onderzoek gaan bekijken of meten, welke materialen en meetinstrumenten ze hiervoor nodig hebben en wie, wat, wanneer doet. De leerlingen voeren het onderzoek uit zoals ze van tevoren hebben bedacht.

PRESENTEREN
Kinderen verwerken met hun groepje de opzet, resultaten en conclusies tot een presentatie, met daarin tekeningen, foto's, teksten en tabellen of grafieken. Ze maken zo zelf de uitkomst van het onderzoek, en daarmee het antwoord op de vraag, kenbaar aan de rest van de groep.